Członkowie Prezydium Krajowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP:

 1. Janiszewska Teresa - przewodnicząca
 2. Jędryczkowska Maria - wiceprzewodnicząca
 3. Bryg Halina
 4. Małkiewicz Irena
 5. Masiak Elżbieta
 6. Pudło Michał
 7. Szymkiewicz Marianna

Członkowie Zarządu Krajowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP:

 1. Janiszewska Teresa - przewodnicząca
 2. Jędryczkowska Maria - wiceprzewodnicząca
 3. Bryg Halina - członek Prezydium
 4. Małkiewicz Irena - członek Prezydium
 5. Masiak Elżbieta - członek Prezydium
 6. Pudło Michał - członek Prezydium
 7. Szymkiewicz Marianna - członek Prezydium
 8. Barańska Maria
 9. Buda Bronisław
 10. Cios Irena
 11. Frudko Zofia
 12. Jankowski Marian
 13. Kowalska Teresa
 14. Kwaśniewska Krystyna
 15. Olszewska Halina
 16. Pawłowska Helena
 17. Straszewski Jan

     ----------------------------------------------------------------

 1. Fuchs Adam - honorowy przewodniczący KSEiR ZNP

Członek Głównej Komisji Rewizyjnej ZNP
(biorący udział w posiedzeniach Zarządu KSEiR ZNP):

 1. Kuncewicz Maria

Członkowie Zarządu Głównego ZNP:

 1. Janiszewska Teresa
 2. Jędryczkowska Maria
 3. Pudło Michał