• Sławomir Broniarz - prezes ZNP
    tel. (22) 318-92-17, 318-92-18, fax (22) 318-92-19
  • Krzysztof Baszczyński - wiceprezes ZG ZNP
    tel. (22) 318-92-72, fax (22) 318-92-74
  • Grzegorz Gruchlik - wiceprezes ZG ZNP
    tel. (22) 318-92-71, fax (22) 318-92-74