1. Matusiak Kazimierz - Okręg Kujawsko-Pomorski - przewodniczący
 2. Bednarski Adam - Okręg Warmińsko-Mazurski
 3. Bogusławski Aleksander - KSPAiO ZNP
 4. De-Mezer Zbigniew - Okręg Podlaski
 5. Gulcz Marian - Okręg Wielkopolski
 6. Jaworski Stanisław - Okręg Małopolski
 7. Kuncewicz Maria - KSEiR ZNP
 8. Leśko Anna - Okręg Lubuski
 9. Łotecka Alicja - Okręg Opolski
 10. Marcinkowska Anna - Okręg Lubelski
 11. Nowicki Romuald - Okręg Podkarpacki
 12. Ormianin Roman - Okręg Pomorski
 13. Rogulski Paweł - Okręg Mazowiecki
 14. Sikorski Jan - RSzWiN ZNP
 15. Składowski Stanisław - Okręg Łódzki
 16. Soroka Andrzej - Okręg Świętokrzyski
 17. Szczotka Stanisława - Okręg Śląski
 18. Tomczuk Arkadiusz - Okręg Dolnośląski

Prezydium Głównej Komisji Rewizyjnej:

 1. Matusiak Kazimierz - przewodniczący
 2. Ormianin Roman - wiceprzewodniczący
 3. Składowski Stanisław - sekretarz
 4. Bednarski Adam
 5. Marcinkowska Anna