Obecnie Związek Nauczycielstwa Polskiego zrzesza 317 000 nauczycieli i pracowników oświaty (dane statystyczne na koniec roku 2003).

ZNP utrzymuje się ze składek członkowskich. Wysokość miesięcznej składki wynosi 1% wynagrodzenia zasadniczego.