Członkowie Prezydium Krajowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi ZNP:

 1. Karwowska Mirosława - przewodnicząca
 2. Balcerowicz Alina
 3. Bąba Grażyna
 4. Bojar Elżbieta
 5. Dwornik Bożena
 6. Stelmach Ewa

Członkowie Zarządu Krajowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi ZNP:

 1. Karwowska Mirosława - przewodnicząca
 2. Balcerowicz Alina
 3. Bąba Grażyna
 4. Bojar Elżbieta
 5. Derlecka Bronisława
 6. Dwornik Bożena
 7. Kmiecik Marek
 8. Kowalik Hanna
 9. Krzykowski Józef
 10. Kwiatkowski Józef
 11. Plucińska Lucyna
 12. Stelmach Ewa
 13. Wieszczak Urszula
 14. Wiktor Barbara
 15. Wojtczak Krystyna
 16. Wyraz Zbigniew
 17. Żurawska Barbara

Członek Głównej Komisji Rewizyjnej ZNP
(biorący udział w posiedzeniach Zarządu KSPAiO ZNP):

 1. Bogusławski Aleksander

Członkowie Zarządu Głównego ZNP:

 1. Bąba Grażyna
 2. Karwowska Mirosława
 3. Wyraz Zbigniew