Dolno¶l±ski z siedzib± we Wrocławiu
50-381 Wrocław, ul. Nauczycielska 2,
tel. (71) 322-92-68/69, fax (71) 322-82-41
e-mail: dolnoslaski@znp.edu.pl
www.dolnoslaski.znp.edu.pl
prezes: Mirosława Chodubska

Kujawsko-Pomorski z siedzib± w Bydgoszczy
85-222 Bydgoszcz, ul. Czartoryskiego 19,
tel. (52) 322-98-19, fax (52) 552-30-35
e-mail: bydgoszcz@znp.edu.pl
www.bydgoszcz.znp.edu.pl
prezes: Ryszard Kowalik

Lubelski z siedzib± w Lublinie
20-033 Lublin, ul. Akademicka 4,
tel./fax (81) 533-37-45
e-mail: lublinwww@znp.edu.pl
www.lublin.znp.edu.pl
prezes: Adam Sosnowski

Lubuski z siedzib± w Zielonej Górze
65-454 Zielona Góra, ul. Generała Władysława Sikorskiego 15d,
tel./fax (68) 327-08-31
e-mail: lubuski@znp.edu.pl
www.lubuski.znp.edu.pl
prezes: Bożena Mania

Łódzki z siedzib± w Łodzi
90-434 ŁódĽ, ul. Piotrkowska 137/139,
tel. (42) 636-21-18, fax (42) 637-72-52
e-mail: lodz@znp.edu.pl
www.lodz.znp.edu.pl
prezes: Marek Ćwiek

Małopolski z siedzib± w Krakowie
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 32,
tel./fax (12) 633-58-82
e-mail: krakow@znp.edu.pl
www.krakow.znp.edu.pl
prezes: Grażyna Ralska

Mazowiecki z siedzib± w Warszawie
00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8,
tel. (22) 318-92-81, fax (22) 318-92-82
e-mail: zom@znp.edu.pl
www.zom.znp.edu.pl
prezes: Tomasz Korczak

Opolski z siedzib± w Opolu
45-058 Opole, ul. Ozimska 38/4,
tel./fax (77) 451-20-55/56
e-mail: opole@znp.edu.pl
www.opole.znp.edu.pl
prezes: Wanda Sobiborowicz

Podkarpacki z siedzib± w Rzeszowie

35-002 Rzeszów, ul. Kopernika 16,
tel. (17) 853-34-93, fax (17) 850-76-26
e-mail: podkarpacie@znp.edu.pl
www.podkarpacie.znp.edu.pl
prezes: Stanisław Kłak

Podlaski z siedzib± w Białymstoku
15-004 Białystok, ul. Sienkiewicza 46,
tel./fax (85) 653-76-33
e-mail: podlaski@znp.edu.pl
www.podlaski.znp.edu.pl
prezes: Andrzej Gryguć

Pomorski z siedzib± w Gdańsku
80-853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 24,
tel. (58) 739-51-63, fax (58) 301-97-18
e-mail: pomorskie@znp.edu.pl
www.pomorskie.znp.edu.pl
prezes: Elżbieta Markowska

¦l±ski z siedzib± w Katowicach
40-015 Katowice, ul. Starowiejska 11,
tel. (32) 253-79-88, fax (32) 253-95-48
e-mail: slok@znp.edu.pl
www.slok.znp.edu.pl
prezes: Jadwiga Aleksandra Rezler

¦więtokrzyski z siedzib± w Kielcach
25-520 Kielce, ul. Targowa 7a,
tel. (41) 368-05-83/84, fax (41) 343-14-14
e-mail: swietokrzyski@znp.edu.pl
www.swietokrzyski.znp.edu.pl
prezes: Wanda Kołtunowicz

Warmińsko-Mazurski z siedzib± w Olsztynie
10-540 Olsztyn, ul. D±browszczaków 15,
tel. (89) 521-88-41, fax (89) 527-52-51
e-mail: znp_wama@poczta.onet.pl
www.znp_wama.znp.edu.pl
prezes: Janusz Koziński

Wielkopolski z siedzib± w Poznaniu
60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32,
tel. (61) 848-06-13, 848-06-29, fax (61) 843-66-07
e-mail: wlkp@znp.edu.pl
www.wlkp.znp.edu.pl
prezes: Joanna W±sala

Zachodniopomorski z siedzib± w Szczecinie
71-403 Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 26/3,
tel. (91) 421-00-39, fax (91) 424-00-89
e-mail: szczecin@znp.edu.pl
www.szczecin.znp.edu.pl
prezes: Adam Zygmunt